Doel van de training:

Herstel van ramen, deuren, kozijnen en luiken dient duurzaam te worden uitgevoerd en tegelijkertijd naadloos aan te sluiten bij het historische karakter van het pand. De hiervoor noodzakelijke kennis is uitgangspunt bij deze training. Een belangrijk deel van de training bestaat uit verschillende praktijkopdrachten waarbij met historisch bouwmateriaal uit ons depot wordt gewerkt.

Inhoud van de training;

  • historisch overzicht van de verschillende venstertypen
  • kruis -, klooster -en bolkozijn
  • schuifraamkozijnen
  • Franse venster
  • gebruik van glas in vroegere tijden
  • deurtypen en luiken
  • gebreken aan ramen deuren en kozijnen
  • oplossingen en restauratie opvattingen

Bestemd voor:

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor monumentenwachters en bouwkundig inspecteurs.

Docent:  Hans Luft

Cursusdata:  20 en 21 december 2016,  28 en 29 maart 2017

Cursusprijs:  € 505,= (excl. BTW)