Doel van de training:

Bij oude gebouwen treffen we helaas vaak de nodige scheuren in het metselwerk aan. Scheurvorming kan verschillende oorzaken hebben. Om gevels op de juiste wijze te kunnen herstellen dienen de problemen bij de oorsprong te worden aangepakt. Na het vaststellen en wegnemen van de oorzaak kan de scheurvorming worden hersteld en kunnen maatregelen worden genomen om verdere schade aan de gevel te voorkomen. Deze praktijkgerichte training richt zich op het opsporen van oorzaken van scheuren en herstellen van metselwerk

Inhoud van de training;

  • Signaleren van schade en analyse
  • opsporen van mogelijke oorzaken van scheurvorming
  • soorten scheurvorming
  • diverse herstelmethoden
  • constructief versterken van gevels door het aanbrengen van wapening, muurankers ed.
  • gebruik van gereedschappen en materialen
  • toepassing van de juiste mortels, samenstelling ed.

De training bestaat ten dele uit het maken van praktijkopdrachten

Bestemd voor:

Metselaars, voegers, uitvoerenden van restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, ambtenaren belast met monumententaken, beheerders van historische panden

 

Docent: Jo Bogers

Cursusdata: 20 januari 2017, 21 april 2017

Cursusprijs: € 245,- (excl. BTW)