Doel van de training:

Tijdens een restauratie is het van groot belang dat bij de medewerkers op de bouwplaats voldoende basiskennis aanwezig is. Dit om de opdrachtgever en adviseur bij te staan bij de vele complexe afwegingen om zo samen een restauratie gedegen uit te voeren. Waarom is juist deze profilering voor dit kozijn zo belangrijk? Kennis en inzicht hebben in bouwhistorie en bouwtechnieken zijn daarvoor onontbeerlijk. Het restaureren met liefde en respect voor historie, eerlijke materialen, traditioneel vakmanschap en karakteristieke details binnen de Hollandse bouwtraditie staat centraal in deze training. Hollands Bouwen heeft een rijke traditie in Nederland en kende een bloeiperiode van 1700 tot ongeveer 1960.

Inhoud van de training;

 • achtergrond van het Hollands Bouwen
 • landelijke en stedelijke bouwkunst in Nederland
 • bouwhistorie van het Hollands Bouwen
 • bouwnaden, littekens en bouwsporen
 • de historie van de bouwtechnologische ontwikkelingen van o.a. materialen
 • leren dateren van gebouwen
 • herkennen van profileringen
 • telmerken, betekenis en datering
 • oude houtverbindingen en kapvormen
 • muurdikten, steenformaten en gevelvormen
 • invloed van trends en mode op de ontwikkeling van de bouwwerken

Bestemd voor:

Timmerlieden, metselaars, voorlieden en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, leden van erfgoedcommissies.

Docent:  Eelco Ekker

Cursusdata:  11 november 2016,  19 april 2017

Cursusprijs:  € 215,= (excl. BTW)