Emotie, smaak, gevoel voor sfeer en beleving is voor iedereen een eigen ervaring. Onze ervaring is dat het kiezen van een kleur emotie is. Bovendien zijn trends, maatschappelijke opvattingen en zelfs het economische klimaat in de tijd ook van invloed geweest op het kleurgebruik.

Tegenwoordig zien we dat de meeste panden in de standaard monumentenkleuren, worden geschilderd. Bijvoorbeeld standgroen, crème, Geldersblauw. Of dat er een kleur uitgezocht wordt op RAL nummer.

Wat u misschien niet wist,  is dat in de periode van Het Hollands Bouwen het kleurgebruik bont, vrolijk en opvallend was. Naast al het houtwerk, werden ook allerlei ornamenten in natuursteen of andere materialen geaccentueerd met opvallende kleuren, waarbij ook de inzet van bladgoud niet achter kon blijven!

Functioneel toepassen van kleuren

Bij historische boerderijen zien we vaak dat kleuren naast streekeigen niet alleen emotie is. Maar vaak juist ook functioneel. Een bekende kleur is het vliegenblauw. Met als functie; de vliegen weren. Ook werden kleuren gebruikt om de hiërarchie van gebouwen te benadrukken. De schuur, vaak in zwart geteerd, is ondergeschikt aan de voorname boerderij. Heeft het gebouw een industrieel karakter dan zie je dat bijvoorbeeld aan de sobere grijs-tint op de binnendeuren terug.

Ook bij molens zien we dat kleurgebruik vooral functioneel is. De kleuren zijn op zo’n manier aangebracht dat men het onderhoud eenvoudig kon uitvoeren. Tegenwoordig zien we dat bij veel molens standaard (RAL) wit en crème kleuren gebruikt worden. Terwijl in het verleden voor deze onderdelen juist oker werd toegepast omdat wit nu eenmaal eerder vies werd dan oker. Dat een molen een directe relatie heeft met de bouwcultuur van onze bekende VOC-schepen zie je terug in het onderdeel de baard. Dit is het enige onderdeel dat er qua kleur echt uit mag springen. Hierop staat het jaartal en de naam van de molen. Vergelijk het maar met een boegbeeld van een VOC schip.

Aangeven van het eigendom

Soms zien we ook dat kleurgebruik uniform wordt toegepast om het eigendom duidelijk te maken. Veel landgoedeigenaren pasten zo een vast kleurenpalet toe voor hun boerderijen. Aan de luiken kon iedereen zien bij welk landgoed de boerderij hoorde. Hoe groter het landgoed hoe eenvoudiger het kleurgebruik van de luiken was. Dit had weer een directe relatie met het onderhoud. Bij de kleinere landgoederen zijn de kleuren vaak uitbundiger en is de zandloper meer verfijnd.

Waaiers

Omdat kleurgebruik zo afhankelijk is van functie, streek, hiërarchie en periode, is het onmogelijk om alle kleuren van het Hollands Bouwen in een waaier weer te geven. Fabrikanten en producenten van verven hebben hun allemaal hun eigen monumentenkleuren. En deze collecties worden bijna elk jaar uitgebreid en aangepast.

In Delft heeft men na vele kleuronderzoeken de uitkomsten gebundeld in een waaier. Deze waaier geeft het historisch kleurgebruik binnen de stad Delft weer. Dortse kleurenwaaier is daarom ook interessant. Met deze waaier hebben we ook inzage in de trendkleuren van het verleden op nationaal niveau.

Kleurenonderzoek

Wilt u de historische kleuren weer terugbrengen op uw pand? Laat dan een kleurenonderzoek uitvoeren. Dat geeft een kijkje in de geschiedenis van het pand en het gebruik.