Koper is een half edel metaal. Het staat bekend als duurzaam, eerlijk, degelijk en recyclebaar. Koper wordt snel herkent door haar bekende rode keur. Naast roodkoper bestaat er ook geel koper, of te wel messing een legering van zink en koper. Rood koper gebruikt men buiten en messing binnen.

In de Hollandse bouwkunst werd koper veelvuldig gebruikt. Te denken valt aan bouwkundige toepassingen zoals op daken, goten, hemelwaterafvoeren maar ook schoorsteenkappen en muurafdekkingen. Koper is een eerlijk en duurzaam materiaal wanneer het goed gezet en aangebracht is, wel 100 jaar mee kan gaan. Het ambacht van koperslager sterft uit. In Nederland zijn er nog een handjevol ambachtslieden die het vak van koper-slaan nog beheersen. Enerzijds omdat het ambacht relatief onbekend is en anderzijds dat men in de bouw vaak voor de korte termijn/ de goedkopere oplossing kiest. Koper is inclusief montage ongeveer 40% duurder dan zink, terwijl zijn levensduur aanzienlijk langer is 3 maal Ook het stelen van koper  bij diverse panden heeft eraan bijgedragen dat men langzamerhand kiest voor zink in plaats van koper.

Met gevoel en kennis.

Bij het bewerken van koper is het van groot belang over gereedschapskennis en materiaalkennis te beschikken. Daarnaast is voor het ambacht de hand van de meester nodig. Het ambacht van koper- slaan is te vergelijken met koeien en paarden die op stal gezet moeten worden. Metaal cq zink behandeld men ruwer als koper,men kan dat vergelijken met een koe en een paard een koe wordt ruwer behandeld,terwijl een paard een edel dier is,een paard leidt men de stal. Elegant, met gevoel en met verstand van zaken dien je zorgvuldig het materiaal te benaderen, zoals je ook een paard op stal zet. Koper behoort tot de edel materialen en vaak zag men dit materiaal bij vooraanstaande panden terug in detailleringen of complete wand (losanges) of dakvlakken.

Oxidatie en patineren.

Het meest kenmerkende van oud koper is dat de kleur van rood koper na verloop van tijd overgaat naar groen. Op het materiaal vormt zich door de buitenlucht een oxidelaag welke meteen de beschermlaag is. Gaat men koper behandelen met een patineermiddel zoals ammoniakmengsel (zaagsel, ammoniak en azijn) of kopernitraat dan vindt deze vorm van oxidatie (roesten) niet plaats en komt er een kenmerkende bruine brons tint. Die naar verloop van jaren overgaat in groen

Verbinden van koper

Voor het verbinden van koper bestaan er verschillende technieken. Het solderen, klinken, popnagelen en felsen. Voor koper kennen we twee soorten van solderen, Hard en zacht solderen. Zacht solderen gebeurd bij een lagere temperatuur < 450 °C dan hard solderen. Bij het solderen wordt er gebruik gemaakt van een vloeimiddel welke de oxiden oplost tijdens het solderen. Voor hard solderen hetwelk sterker is wordt gebruikt gemaakt van zilversoldeer en koper fosfor soldeer. Bij zacht solderen gebruikt met een soldeerbout en bij hard solderen gebruikt men een brander, bij voorkeur met een acetyleen/ zuurstof of propaan/zuurstof om een hogere temperatuur te bereiken.

Drijven van ornamenten

Voor het koper -slaan gebruikt de koperslager verschillende (bolkop)hamers, tassen en andere gereedschappen. Het vormen en drijven van koper wordt gedaan door een plaatkoper vooraf te verhitten daarna af te koelen,waardoor het zachter wordt en deze dan op een houten mal te plaatsen. Doordat het metaal vooraf is verhit en gekoeld kan men het koper beter drijven. De slag van de hamer en het geluid van het koper vertelt de koperslager dat het materiaal op de juiste wijze vormt. Vaak wordt deze techniek gebruikt voor het maken van ornamenten in koper, zoals een piron of een haan in koper voor op de kerktoren. Van groot belang is weten hoe je slaan moet omdat als men te lang op een plek blijft met de hamer, dan bestaat de kans dat de plaat te dun wordt en het materiaal scheurt. Met als gevolg geheel opnieuw beginnen. Zeker als het te vormen model complex van vorm is kan zo een dag arbeid verloren zijn.