Voor wie

Het Hollands Bouwen kwaliteitslabel wordt alleen toegekend aan vakbedrijven! Bedrijven die werken en oog hebben voor onze rijke bouwtraditie. Daarbij wordt er getoetst op de kwaliteitsnorm Hollands Bouwen. Voldoet het bedrijf aan de gestelde criteria?

Binnen deze norm is tevens ruimte voor innovatie en Hollands vernuft. Te denken valt aan producten die ontstaan zijn vanuit de Hollandse bouwtraditie en op een innovatieve wijze zijn doorontwikkeld. Producten die zijn ontwikkeld voor het behoud van onze rijke bouwcultuur en die inspelen op een vraag uit de bouw, monumenten en erfgoedsector en/ of maatschappelijke ontwikkelingen. Producten en diensten met respect voor historie en bouwtraditie stimuleren wij graag.

Kwaliteitsnorm Hollands Bouwen ®

De kwaliteitsnorm Hollands Bouwen is ontstaan in 2013 en is een norm binnen de erfgoedsector die onafhankelijk de graad van vakmanschap van bedrijven zichtbaar maakt. De kwaliteitsnorm Hollands Bouwen biedt zekerheid bij de afweging voor een opdrachtgever of een samenwerkingsvorm tussen bedrijven onderling.

In samenwerking met provincies en gemeenten sluit de kwaliteitsnorm Hollands Bouwen aan bij de beleidslijnen binnen de erfgoedsector.

Criteria

De criteria van de Kwaliteitsnorm Hollands Bouwen ® omvatten drie terreinen waarop vakbedrijven inhoudelijk worden beoordeeld. Ervaring, Expertise en Educatie. De kwaliteitsnorm Hollands Bouwen toetst de huidige graad van ontwikkeling en houdt rekening met doorontwikkeling. Hiermee behoud en stimuleert zij actief (verdere) ontwikkeling van het vakmanschap.

Kwaliteitslabel Hollands Bouwen

Een bedrijf ontvangt het alleen Hollands Bouwen kwaliteitslabel als het jaarlijks zijn vakmanschap kan aantonen op de terreinen: Ervaring, Expertise en Educatie. Dit kwaliteitslabel is aan het vakbedrijf verbonden en niet overdraagbaar. Een vakbedrijf mag alleen het kwaliteitslabel voeren als zij voldoet aan de kwaliteitsnorm Hollands Bouwen.

Meer informatie of contact?

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden voor het kwaliteitslabel Hollands Bouwen? U kunt ons altijd bereiken via het contact formulier, per e-mail.