Doel van de training:

Bij oude gebouwen treffen we helaas vaak de nodige scheuren in het metselwerk aan. Scheurvorming kan verschillende oorzaken hebben. Om gevels op de juiste wijze te kunnen herstellen dienen de problemen bij de oorsprong te worden aangepakt. Na het vaststellen en wegnemen van de oorzaak kan de scheurvorming worden hersteld en kunnen maatregelen worden genomen om verdere schade aan de gevel te voorkomen. Deze praktijkgerichte training richt zich op het opsporen van oorzaken van scheuren en herstellen van metselwerk

Inhoud van de training;

  • baksteen; klei, fabricage, soorten, eigenschappen en kwaliteiten
  • bouwstoffen; soorten en eigenschappen van zand, bindmiddelen en toeslagstoffen
  • mortels; samenstelling, prefab-mortels, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kwaliteitseisen
  • herstel van metselwerk; schadebeelden, schadeanalyse, diverse herstelmethoden, kwaliteitseisen
  • herstel van voegwerk; schadebeelden, schadeanalyse, diverse herstelmethoden, kwaliteitseisen
  • gevelreiniging; methoden, toepassingsmogelijkheden en risico’s
  • restauratie-ethiek; behoud en herstel, goed of slecht
  • metselwerk; zoutschade, techniek van ontzoutingsprocessen, kompressen ed.

Bestemd voor:

Metselaars, voegers, uitvoerenden van restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, ambtenaren belast met monumententaken, beheerders van historische panden

Docent:  Louis Gerdessen

Cursusdata: 9 december 2016 en 19 mei 2017

Cursusprijs: € 245,- (excl. BTW)