Doel van de training:

Natuursteen is een veel voorkomend bouwmateriaal wat in het verleden en heden gebruikt wordt bij het realiseren van gebouwen en restauratie van  monumenten.  In betreffende bouwwerken  treft men  vaak verschillende soorten natuursteen aan,  voor diverse doeleinden, afkomstig uit vele verschillende landen.  De herkenning van de soorten  natuursteen, de toepassing,  herkomst en de verwerkingstechnieken zijn echter voor velen die werkzaam zijn in de restauratie, deels onbekend.  Deze training voorziet in  een uitgebreide kennismaking met de wereld van natuursteen en biedt praktische handvatten  om  bij het toepassen,  onderhoud en restauratie van natuursteen de juiste afweging en keuzes te kunnen maken.

Inhoud van de training;

  • ontstaan en geschiedenis van natuursteen
  • soorten natuursteen
  • herkomst en winning
  • verwerking; traditioneel en moderne technieken
  • toepassingsmogelijkheden
  • restauratie van natuursteen
  • praktijkopdrachten in werkplaats (zagen, polijsten en hakken)

De training vindt plaats bij Natuursteenbedrijf Woertman in Tubbergen en  bestaat  naast het theorie gedeelte onder meer uit een rondleiding en een aantal praktijkopdrachten. Tijdens de theorie training en het praktijkgedeelte zullen vele verschillende natuursteensoorten worden besproken en getoond en diverse  bewerkingen worden gedemonstreerd.

Bestemd voor:

Ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving,  medewerkers bouw en restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, bouwkundig inspecteurs, leden van erfgoedcommissies.

Docent: Jos Woertman

Cursusdata: 8 december 2016 en 23 maart 2017

Cursusprijs:  € 245,= (excl. BTW)