Doel van de training:

Stutten en stempelen is veelal een van de minst in het oog springende activiteiten als er een historisch pand gerestaureerd moet worden. Goede kennis van stut- en stempelwerken is echter meer dan noodzakelijk. Immers, wanneer dit werk goed en vakkundig wordt uitgevoerd geeft het de minste kans op stagnatie en ongewenste schade tijdens het bouwproces. Vooral bij monumentale panden is het van belang dat stut- en stempelwerk op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De training bestaat onder meer uit een praktijkopdracht.

Inhoud van de training;

  • spanning, krachten en vervorming
  • ondergrond en bodemgesteldheid
  • krachten die invloed uitoefenen op een bouwwerk
  • krachten en vervormingen in kolommen
  • krachten, belastingen en vervormingen in monumenten
  • schadegevallen waardoor stempelen noodzakelijk wordt
  • sterkte, stijfheid en stabiliteit
  • stut en stempel methoden
  • schroefstempels

Bestemd voor:

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor monumentenwachters en bouwkundig inspecteurs.

Docent:  Eelco Ekker

Cursusdata:  12 december 2016 en 11 april 2017

Cursusprijs:  € 245,- (excl. BTW)