Doel van de training:

De juiste toepassing van bladlood is belangrijk om een constructie waterdicht te maken. Onzorgvuldig en/of ondeskundig verwerken en toepassen van bladlood leidt snel tot schadegevallen met vaak hoge herstelkosten. De waterdichtheid van monumentale panden vraagt van de vakman dat hij bekend is met de voor de restauratie noodzakelijke technieken. Deze tweedaagse training omvat zowel theoretische instructie als praktijkopdrachten.

Inhoud van de training;

 • schades aan lood
 • fels- en knoopverbindingen
 • vastzetten met klampen
 • toepassen van noklood
 • maken van sierranden
 • elektrolyse tussen metalen
 • aantasten van lood door zuren en zouten
 • inslijpen van lood
 • loodklemmen en loodproppen
 • toepassen van loodwol
 • trotseerloodjes
 • lood patineren

Bestemd voor:

Timmerlieden, metselaars, uitvoerenden bij aannemers- en timmerbedrijven, monumentenwachters en bouwkundig inspecteurs.

Docent:  Wim de Groot

Cursusdata:  17 en 18 november 2016 en 17 februari 2017

Cursusprijs:  € 505,- (excl. BTW)