Criteria
Kwaliteitsnorm Hollands Bouwen ®

De kwaliteitsnorm Hollands Bouwen is ontstaan uit, en sluit aan op de (erfgoed) beleidslijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de (erfgoed) beleidslijnen van de provincies en gemeenten in heel Nederland.  Voor de sector is het belangrijk dat aan monumenten en historische gebouwen deskundige bedrijven werken.

1. Ervaring

REFERENTIES

Vakmanschap en ambacht laten zien bij recente opdrachten en/of referentie projecten. De kunde van de Hollands Bouwen gekwalificeerde bedrijven is zichtbaar in de uitvoering en het resultaat van deze opdrachten.

GRONDHOUDING & ATTITUDE

Respect voor historie, de bouwgeschiedenis en onze rijke Hollandse bouwtraditie zijn belangrijke waarden in het Hollands Bouwen. Bedrijven die deze waarden in hun vakgebied laten zien en actief meewerken aan het behouden of in oude glorie terugbrengen van deze waarden, hebben de Hollandse bouwtraditie vaak tot hun bedrijfscultuur gemaakt. Deze vakbedrijven gaan vaak net een stapje verder om het optimale resultaat te behalen. Bedrijven kunnen aantonen dat hun manier van werken en het eindresultaat gebaseerd is op deze waarden.

PROCESBEHEERSING

Vakmensen die aan historische gebouwen werken weten dat het restaureren, onderhouden en in stand houden procesmatig complex is. Naast het uitvoeringsproces, dient het bedrijfsproces ook beheerst te worden. Neemt de omvang van een werk toe, dan neemt ook de begeleiding en management van meerdere processen binnen een bedrijf toe. Als een bedrijf geoutilleerd is voor een bepaald werk, dan houdt dit in dat bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat de vakdisciplines optimaal toegepast kunnen worden. Hierdoor kan een bedrijf een hoge kwaliteit leveren, efficiënt werken en kostenbesparend werken.  De ideale match tussen het vakbedrijf en de omvang en aard van het project is zeer waardevol voor het in stand houden van de bouwtradities van het Hollands Bouwen en komt de uitvoeringskwaliteit ten goede.

2. Expertise

Het restaureren, renoveren en onderhouden van erfgoed vraagt grondige en actuele kennis van historische bouwtechnieken, materialen en verwerkingen.

AUTORITEIT & EXPERTISE

Bedrijven die veel ervaring hebben opgebouwd met restauraties van monumenten begrijpen de taal van het Hollands Bouwen. Deze bedrijven weten dat een restauratieproces niet te vergelijken is met een regulier bouwproces. Het jarenlang op de juiste wijze restaureren, herbestemmen en onderhouden van historische monumentale bouwwerken is complex. Heeft een bedrijf hiermee naam opgebouwd dan vormt dit zijn of haar autoriteit. Hier mag het vakbedrijf trots op zijn en dit laten zien! De kwaliteitsnorm Hollands Bouwen toetst op het aspect autoriteit omdat onze visie is dat vakbedrijven, trots zijn op hun geleverde vakwerk en daarvoor graag reclame maken. Het steeds optimaliseren van het vakmanschap is de waarborg voor de continuïteit van het Hollands Bouwen in Nederland.

KENNISONTWIKKELING

Scholing en kennisontwikkeling zijn erg belangrijk voor de continuïteit van het Hollands Bouwen. Ontwikkelingen binnen de erfgoedsector, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat een bedrijf hier continue op moet inspelen. Vakbedrijven moeten bij de tijd blijven door het volgen van cursussen, workshops, lezingen, symposia, trainingen en opleidingen. Een bedrijf moet zichtbaar haar kennis op peil houden en zich doorontwikkelen.

3. Educatie

Vakmanschap werd voorheen van generatie tot generatie overgedragen. Kennisoverdracht van vader op zoon. Vaak werden familierecepten en de kneepjes geheimgehouden, om de eigen identiteit te bewaken of om uniek te blijven in de markt.

KENNISOVERDRACHT

Naast de kennisoverdracht tussen generaties vinden wij nieuwe vormen van kennisoverdracht ook belangrijk. Hollands Bouwen bedrijven stimuleren deze vorm van kennisoverdracht door het creëren van leerling bouwplaatstrajecten in de vorm van stage en leerbedrijven. Hollands Bouwen vakbedrijven hebben erkende leermeesters in huis en bieden ruimte en begeleiding aan leerlingen die het vak willen leren en in de toekomst willen werken in de erfgoedsector.

AMBASSADEUR

Een Hollands Bouwen bedrijf is een ambassadeur, draagt het  Hollands Bouwen gedachtengoed uit en is daar trots op. Met het Hollands Bouwen kwaliteitslabel onderscheid een vakbedrijf zich zichtbaar. Zijn vakmanschap verdient erkenning en mag gezien worden.

Een vakbedrijf wil zijn ambacht delen, er graag over praten. Om het kwaliteitslabel Hollands Bouwen te mogen voeren dragen Hollands Bouwen vakbedrijven hun passie voor het ambacht en inhoudelijke kennis uit door het schrijven van artikelen, geven van workshops en/of rondleidingen.

‘Wat je zelf niet weet kun je een ander niet leren’.

Daarom hecht Hollands Bouwen een grote waarde aan het delen van kennis. Generaties na ons kunnen hierdoor bekend raken, aangetrokken voelen en zich het vak eigen maken.

Meer informatie of contact?

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden voor het kwaliteitslabel Hollands Bouwen? U kunt ons altijd bereiken via het contact formulier, per e-mail.