Doel van de training:

Hergebruik van historisch bouwmateriaal wordt vanuit het oogpunt van “duurzame monumentenzorg” steeds belangrijker. Zorgvuldig historische onderdelen beoordelen, documenteren, ontmantelen en opslaan is een systematiek wat bij restauratieprojecten van wezenlijk belang is. Vaak ontbreekt echter de juiste kennis, waardoor onderdelen ‘ door elkaar komen, ‘kwijt worden gemaakt’ of zelfs in ‘de container’ belanden. Om dit te voorkomen en om op een betere wijze historische bouwmaterialen her te gebruiken, is deze praktische cursus ontwikkelt.

Inhoud van de training;

  • duurzaamheid in monumentenzorg
  • herkenning van historische bouwonderdelen, materialen en bouwperioden
  • beoordeling van historische materialen
  • toepassing van werkmethoden om te coderen, documenteren en te markeren
  • ontmantelen, opslag, verpakken en transport van materialen
  • depot historisch bouwmateriaal
  • praktijkopdrachten met historisch bouwmateriaal uit het depot

Bestemd voor:

Timmerlieden, metselaars, voorlieden en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor monumentenambtenaren, bouwkundig inspecteurs en leden van erfgoedcommissies.

Docent:  Eelco Ekker

Cursusdata:  1 februari 2017,   5 april 2017

Cursusprijs:  € 245,= (excl. BTW)