Doel van de training:

Constructief herstel van houtconstructies komt veelvuldig voor bij restauratie van monumenten. De authentieke houtconstructie kan veelal worden gehandhaafd indien dit herstel op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Het is van belang om gebreken en aantastingen te onderkennen en te weten wat voor schade daardoor kan ontstaan. Doorgaans kan er uit verschillende reparatietechnieken gekozen worden. Deze keuze dient met kennis van zaken gemaakt te worden. Al deze aspecten komen zowel in de theorie als in de praktijkopdrachten naar voren.

Inhoud van de training;

  • houtaantasting door weersinvloeden, schimmels en insecten
  • methoden om gebintstijlen aan te helen, balkkoppen met losse pennen, doorgestoken pennen van ankerbalken
  • vervangen, aanscherven van muurplaten, blokkeels, met verborgen hele en halve zwaluwstaarten tegen afschuiven, o.a. bij dekbalkjukken
  • aanhelen van sporen
  • hergebruik van afkomend materiaal, voor aanhelen, inzetten losse pennen.
  • bevestiging door middel van bouten, verlijming ed.
  • aandacht voor moderne methoden voor herstel en conservering

Bestemd voor:

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie.

Docent:  Hans Luft

Cursusdata:  6 en 7 december 2016,  14 en 15 maart 2017

Cursusprijs:  € 505,= (excl. BTW)